|   Inscriere 

Ghidul solicitantului pentru Timotion 2020

Ghidul solicitantului

TIMOTION 2020 – ediția a VI-a

 

Înainte de a completa propunerea de proiect, vă rugăm să parcurgeți următoarele informații:

 

TIMOTION: Timișoara se mișcă! este un eveniment de alergare cu strângere de fonduri, care urmărește să inspire comunitatea locală:

 • să adopte un stil de viață sănătos în care alergarea este o opțiune;
 • să sprijine și să se implice în proiecte în folosul comunității.

Pentru mai multe informații despre obiectivele și formatul evenimentului, precum și despre organizatori, vă rugăm să consultați pagina www.timotion.ro

 

TIMOTION își propune să reunească proiecte care urmăresc să combată, într-un fel sau altul, indiferența, ignoranța, inegalitatea de șanse, discriminarea sau izolarea anumitor categorii de persoane și să promoveze implicarea și colaborarea pentru a crea o comunitate bazată pe valori. Colaborarea, transparența, conectarea, contribuția, cunoașterea, inovația, demnitatea și respectul se numără printre valorile TIMOTION.

 

Soluționarea acestor probleme poate fi căutată, de exemplu, prin educație, informare, programe sociale sau organizarea unor programe care să încurajeze integrarea, colaborarea, spiritul civic, respectul față de mediu, diversitatea sau depășirea unor bariere sociale sau economice.

 

 

Criterii de eligibilitate

Următoarele condiții trebuie îndeplinite:

 

 1. Solicitanții pot fi grupuri de inițiativă și organizații non-guvernamentale înregistrate legal în România și fără parti-pris politic. În viziunea Fundației Comunitare Timișoara, grupul de inițiativă este o echipă, un grup informal de cetățeni sau membri ai comunității, care împărtășesc un interes, o pasiune sau o preocupare pentru un subiect legat de viața în comunitate pe care vor să-l promoveze în spațiul public.
 2. Concretizarea proiectului trebuie să aibă loc în județul Timiș, Arad, Caraș-Severin sau Hunedoara, într-un interval de maxim 10 luni de la începerea activității.
 3. Propunerea trebuie să se adreseze unui grup de beneficiari, nu unui individ. Proiectul trebuie să vizeze construirea unui cadru sau a unei infrastructuri pentru rezolvarea unei probleme a comunității și nu o acțiune în beneficiul unei singure persoane.
 4. Proiectul nu poate include activități care nu corespund valorilor evenimentului TIMOTION sau nu urmăresc soluționarea uneia din problemele comunității, enumerate mai sus.
 5. Vor fi descalificate ONG-urile care nu și-au îndeplinit obligativitatea de colaborare, raportare și comunicare a rezultatelor proiectelor finanțate anterior de FCTM.

 

Completarea formularului de propunere de proiect

Propunerile de proiect se vor completa on-line, pe site-ul evenimentului TIMOTION: www.timotion.ro folosind butonul Înscrie un proiect, și totodată se vor trimite prin e-mail, în format WORD, pe adresa timotion.fctm@gmail.com

 

 

 

Vă recomandăm să redactați textele în mod concis, folosind un limbaj accesibil, evitând jargonul cererilor de finanțare.

În cazul în care proiectul este acceptat, toate informațiile furnizate în propunerea de proiect vor fi

publicate pe site-ul evenimentului TIMOTION: https://www.timotion.ro/cui-sa-donezi/

 

Termenul limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 11 decembrie 2019, ora 23:59.

 

 

Evaluarea și selecția proiectelor

Proiectele eligibile vor fi analizate, pe baza propunerii trimise, de către o echipă de evaluatori independenți, coordonați de către Fundația Comunitară Timișoara. Ne rezervăm dreptul de a nu examina cererile de finanțare care depășesc termenul limită de depunere, care nu sunt eligibile sau complete.

 

Numărul maxim de proiecte selectate la această ediție este de 20.

 

 

Criterii de evaluare

Evaluarea va avea în vedere următoarele criterii:

 

 • Calitatea proiectului (nevoia identificată, activitățile din proiect și planificarea lor vor fi realiste);
 • Activarea comunității (mobilizare alergători, susținători și donatori în perioada alocată campaniei de strângere de fonduri);
 • Impactul proiectului (număr de beneficiari direcți și indirecți, mobilizarea comunității prin voluntari, parteneri sau alte organizații și implicarea lor în implementarea proiectului);
 • Generare de cunoaștere colectivă (rezultatele proiectului: know-how sau materiale realizate, care vor putea fi reutilizate sau reaplicate în alte zone geografice sau prin intermediul on-line);
 • Inovație (elemente de inovație fie prin noutatea ideii propuse fie prin modul de abordare și soluționare a unei nevoi din comunitate).
 • Colaborare (în cazul organizațiilor sau grupurilor care au beneficiat de finanțare Timotion în anul/anii anteriori, pe baza experienței deschise și transparente, a responsabilității, și calității colaborării anterioare cu FCTM)

 

În caz de proiecte asemănătoare care conțin tipuri de activități similare destinate unor grupuri țintă similare cu cele ale altor organizații sau grupuri de inițiativă, Fundația Comunitară Timișoara își rezervă dreptul de a le invita la discuții de consiliere fie pentru a analiza posibilitatea de consolidare a forțelor pentru a construi un singur proiect cu impact semnificativ pentru beneficiari, fie pentru a

identifica puncte de diferențiere între proiecte și aducerea unui plus de valoare.

 

Încurajăm proiectele care presupun implicarea directă a asociației sau a grupului de inițiativă în implementare fie prin angajați / membri sau rețeaua proprie de voluntari. Descurajăm propunerea de proiecte care au ca obiectiv strângerea de fonduri pentru redirecționarea lor către alte asociații sau instituții beneficiare.

 

 

 

 

 

Termeni și condiții:

 • Nu garantăm obținerea unei sume minime. Oferim o platformă în cadrul căreia organizațiile și grupurile de inițiativă să își poată promova inițiativele. De aceea este foarte importantă mobilizarea fiecărei organizații în atragerea de participanți și susținători.
 • Din suma totală colectată pentru fiecare proiect (reprezentând totalul donațiilor și sponsorizărilor făcute pentru proiectul respectiv, minus comisioanele reținute de procesatorul de plăți electronice, în cazul plății cu cardul), 20% va reveni organizatorilor TIMOTION.

 

Calendar de activități: (calendarul poate fi actualizat pe parcurs în funcție de nevoile identificate)

 

11 noi 2019                 Lansarea invitației pentru propuneri de proiecte

 

11 noi – 10 dec 2019  Consiliere oferită ONG-urilor/grupurilor de inițiativă interesate

 

11 dec 2019                Data limită pentru transmiterea formularului de aplicare online și prin e-mail

 

11 dec 2019 –

10 ian 2020                 Evaluarea propunerilor, inclusiv obținerea de informații suplimentare și /sau vizitarea organizației sau întâlniri cu grupul de inițiativă, unde este cazul

 

11-19 ian 2020            Comunicarea rezultatelor evaluării. Publicarea proiectelor selecționate pe site-ul TIMOTION

 

20 ian-20 apr 2020      Campanie de atragere de fonduri (mobilizare alergători, campioni, donatori și susținători). Înscrierea alergătorilor la curse.

 

26 apr 2020                 Eveniment TIMOTION VI

 

18 mai-19 iun 2020     Semnarea contractului de finanțare cu fiecare organizație beneficiară și transferul fondurilor

 

18 mai 2020                Implementarea proiectelor și evaluarea impactului

 

 

Contact:

Pentru informații suplimentare, vă invităm să ne contactați la:

Tel: 0799 518 728

E-mail: timotion.fctm@gmail.com

Previous Next