|   Inscriere 

Asociatia Educatia la Sat: Școala de vară la Sat

Suma
stransa
1,566RON
Target
proiect
22,000RON
Procentaj
din proiect
7.1%
Numar
donatii
20

Copiii din școlile de la sat beneficiază de cele mai proaste servicii educaționale. Incepând de la dotările sanitare, continuând cu sălile de clase și terminând cu lipsa de strategie coerentă pentru asigurarea unei educații continue în toate ciclurile de învățământ.

Școala de vară la Sat este un proiect educațional, non formal, desfășurat pe perioada a 2 saptamâni, în comuna Coșteiu, Timiș.

În școala din sat, rata de analfabetism funcțional este de 40%, iar rata abandonului școlar este de 4%.

În aceste condiții, discriminarea socială produce o prăpastie între copiii proveniți din medii dificile și ceilalți copii. Pentru acești copii, sistemul nu are soluții complete de integrare, astfel că, acești copii sunt predispuși la abandon școlar

În cele două săptămâni  ne propunem să realizăm un program de activități cu dublu scop:

 • conștientizarea comunității locale despre situația dificilă a copiilor din școală, informarea despre rata analfabetismului funcțional și abandonului școlar, evidențierea nevoilor sociale ale copiilor precum și întelegerea lor de către părinți și autoritățile locale
 • creșterea gradului de alfabetizare și a dorinței de a reveni în toamnă la școală, prin practicarea de activități de alfabetizare, scriere, citire și matematică.

Elevii înscriși  vor veni la școală la ora 9:00, vor lua micul dejun și vor merge în clase, împreuna cu alți 4  colegi. Vor învăța cu profesori specializați și voluntari lecții de citire, scriere, matematică, științele naturii. După 40 de minute de lecție vor continua cu jocuri orientate spre învățarea non formală, descoperirea sinelui a vocațiilor și muncă în echipă. Apoi vor lua pauză, vor împărtăși cu alți colegi experiența și vor continua cu o nouă repriză. La ora 13:00, vor lua masa împreună, vor socializa și vor merge acasă.

La sfîrșitul celor 2 săptămâni, vor merge într-o excursie în afara satului, din care mulți dintre ei nu au ieșit vreodată.

Cu atenție, răbdare și activități planificate, profesori specializați și voluntari inimoși, îi vom convinge pe acești copii, că școala are și altă față și ei se vor întoarce încrezători în noul an școlar. Am făcut-o doi ani la rând cu succes și avem nevoie de ajutor să dăm viață proiectului în continuare.

În plus, anul acesta ne-am propus să identificăm, împreună cu profesorii specializați, angajați în timpul programului, un număr 20 de copii cu potențial vocațional, pe care să-i includem într-un program after-school, cu scopul de-ai forma pentru o viitoare meserii.

 

 

 

 

DURATA: iulie-august, 2020

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Suntem o asociație non guvernamentală formată din 2 membri ai comunității și un membru din Timișoara, iar alături de proiectul nostru avem sprijinul celor 15 cadre didactice, inclusiv directorul școlii generale Coșteiu cu care ne sfătuim și lucrăm împreună.

Asociația s-a format în 2018 și are ca scop reducerea analfabetismului funcțional până la 20% din totalul numărului de elevi înscriși la școală și eliminarea abandonului școlar.

Considerăm că abandonul școlar poate fi prevenit, atât prin susținerea copiilor in școală prin oferirea de sprijin în efectuarea temelor, prin sprijin material (hrana, rechizite, imbracăminte), dar și prin sprijinirea acestora în a‐și proiecta un viitor profesional, care poate constitui un factor motivațional pe termen lung pentru finalizarea studiilor.

În acest sens, am dezvoltat o strategie de creare programe școlare care au ca scop atât conștientizarea comunității asupra problemelor copiilor cât și aplicarea unor metode de predare potrivite pentru situația copiilor cu dificultăți de învățare:

 • Şcoala de vară pentru copii;
 • Program de oferire kit-uri educaționale (rechizite, materiale didactice);
 • Renovare și dotare Biblioteca Școlară cu cărți și tehnică de calcul;
 • Programe de tip “after-school” care includ metode non formale de predare orientate spre dezvoltarea abilitiăților vocaționale (meserii).

Cred cu tărie că educația este temelia unei comunități, a unei țări, de aceea eu am ales ca în comunitatea mea să ajut copiii să aibă șanse echitabile în educație și în viață.  Credința și motivația mea în educație face ca acest proiect să crească de la o zi la alta.

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul în care s-au născut. Cu toate acestea, in România, numai o treime dintre copiii defavorizați termină școala generală. Când părinții lor se luptă pentru traiul zilnic, educația copiilor nu mai este o prioritate. Iar fără oportunităti reale și acces continuu la educație, mulți dintre acești copii riscă să ajungă la rândul lor adulți in dificultate, care nu-și vor putea susține familia. Conform unui studiu realizat de World Vision România, 1 din 5 copii din satele României nu-și va termina niciodată școala. Alte zeci de mii de elevi nu-și permit o masă caldă pe zi și nu ajung în clasa a IX-a.

Apogeul abandonului școlar este între clasa a VIII-a şi a IX-a, cu precădere in mediul rural: ,,Drumul pâna la liceu poate să însemne banii pe care familia i-ar folosi pentru supraviețuirea lor zilnică\\\\\\\”, subliniază Daniela Buzducea, Director Național Fundația World Vision România.

Comuna Coșteiu, județul Timiș, este alcătuită din 5 sate cu un total de 4000 de locuitori. Școala Gimnazială Nr.282 Coșteiu, are înscriși 193 de copiii în anul 2019-2020, din care 50 au fost evaluați ca fiind analfabeți și analfabeți funcționali (25%). Din totalul celor înscriși în anul școlar 2019-2020, 5 copii au abandonat școala (4%), şi există riscul ca numărul lor să crească de la an la an. Deși comuna Coșteiu se află la o distanță de 7 km de orașul Lugoj, unde șomajul este aproape inexistent datorită prezenței multor fabrici aparţinând unor companii multinaționale, în comunitate locuiesc multe familii defavorizate pentru ai căror copii nu există un program coerent de integrare și pregătire pentru viață.

„Școala de vară la sat”  are un scop dublu:

 • conștientizarea comunității locale despre situația dificilă a copiilor din școală, informarea despre rata analfabetismului funcțional și abandonului școlar, evidențierea nevoilor sociale ale copiilor precum și întelegerea lor de către părinți, inclusiv al autorităților locale, căci abandonul școlar nu este problema copilului, ci a comunității în care acesta trăiește. Când un copil merge la școală, șansele de reușită nu sunt doar ale lui, ci ale întregii comunități;
 • creșterea gradului de alfabetizare și a dorinței de a reveni în toamnă la școală, prin practicarea de activități de alfabetizare, scriere, citire si matematică pentru clasele primare, precum si pregătirea copiilor din gimnaziu pentru evaluarea națională, printr-o combinație de activități școlare standard și metode de predare alternative;

 

 

 

 

 

 

 

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

„Școala de vară la sat” își va atinge obiectivele:

 • avem o viziune clară, realistă asupra situației de fapt și a posibilităților de îmbunătățire a acesteia;
 • pentru că structura programului a dovedit, 2 ani la rând, că oferă elevilor o altă viziune asupra școlii și ii face pe aceștia să se întoarcă în toamnă;
 • vom avea pedagogi specialiști angajați, care vor preda lecțiile în funcție de capacitatea elevului, prin metode alternative folosite pentru copiii cu dificultăți de învățare sau care au rămas în urmă față de nivelul lor, corelat cu vârsta;
 • cadrul de învățare este unul prietenos în care fiecare elev, indiferent de condiția lui socială sau de nivelul lui educație, va fi tratat echitabil și i se va acorda atenție în funcție de nevoile lui specifice;
 • metodele de predare sunt majoritar din aria metodelor non-formale, bazată pe jocuri de echipă și activități în aer liber;
 • ne propunem să asigurăm masa zilnică copiilor, care pentru unii dintre ei nu este o garanție acasă;
 • suntem dispuși să muncim cu răbdare, pasiune și dăruire pentru copiii din comunitate, pentru a le oferi o primă rază de speranță.

Obiective specifice “Școala de vară la sat” pentru anul 2020:

 1. Conștientizarea comunității şi autorităților locale asupra situației dificile a copiilor din localitate și asupra ratei abandonului școlar prin publicarea de materiale informative în comunitate despre proiect şi aplicarea lui, discuții cu părinții și rudele, autoritățile locale.
 2. Pentru grupele de “alfabetizare” ne-am propus ca cel puțin 90% din ei să știe să scrie și să citească o lecție din manualul clasei la care se află și să cunoască noțiunile de bază la matematică: numărare, adunare, scădere, înmulțire, împărțire, după caz.
 3. Pentru grupele de “creștere a cunoștințelor de bază” ne-am propus ca prin lectură să-i facem pe elevi să înțeleagă un text din programa lor școlară.
 4. Din copiii care participă la școala de vară ne propunem ca TOȚI din aceștia să se întoarcă la școală în toamnă
 5. Să identificăm un grup de 20 copii cu potenţial de dezvoltare pe care să-i integrăm într-un program de tip after-school, cu caracter vocațional, și pe care să-i urmărim şi să-i ghidăm pe parcursul anului școlar, cu scopul de a-i forma pe termen lung pentru a-și continua studiile în sfera vocațională

CE REZULTATE PROMITEM?

 1. Pentru grupele de “alfabetizare” ne-am propus ca cel puțin 90% din ei să știe să scrie și să citească o lecție din manualul clasei la care se află și să cunoască noțiunile de bază la matematică: numărare, adunare, scădere, înmulțire, împărțire, după caz.
 2. Pentru grupele de “creștere a cunoștințelor de bază” ne-am propus ca prin lectură să-i facem pe elevi să înțeleagă un text din programa lor școlară.
 3. Din copiii care participă la școala de vară ne propunem ca TOȚI din aceștia să se întoarcă la școală în toamnă

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

 1. Copii si părinții din mediile defavorizate vor înțelege și privi altfel școala și potențialul copiilor și ii va incuraja să continue școala. Este primul pas din programul de tip after-scool  pentru dezvoltarea vocațiilor pe care Asociația și l-a propus.
 1. Viziunea copiilor despre școală, despre potențialul lor. Încrederea și curajul în ei.
 2. Unele mentalițăți din comunitate, pot vedea că acești copii pot și îşi doresc să învețe, au nevoie doar de un cadru prietenos și potrivit
 3. pe termen lung va închega o comunitate mai orientată spre nevoile copiilor din mediile vulnerabile și vor acționa spre binele tuturor, al comunității.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Toate inițiativele beneficiază de suportul unor organisme non guvernamentale si instituții care au experienţă în implementarea de programe educaționale:

Fundația Comunitară Timișoara, Policy Center București, InEDU Timișoara, Academia Mamicilor din Timisoara, profesori şi elevi voluntari.

Primăria localității Coșteiu prin facilitarea transportului pentru elevi in comunitate, și prin colaborare cu serviciul Social al Primăriei Coșteiu.

Școala Gimnazială Nr.282 Coșteiu prin facilitarea spațiilor şi utiliăților necesare desfășurării programului in incinta instituției.

OBIECTIVUL DE STRANGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

Mâncar: 7.345 lei

Consumabile: 560 lei

Resurse umane: 6.000 lei

Transport: 60o lei

Excursie: 1.925 lei

Promovare social media: 200 lei

Neprevăzute: 1.600 lei

Costuri de organizare și administrare Timotion: 3.666 lei

FONDURI PROPRII SAU ALTE SURSE DE FINANȚARE


Doneaza si tu!


Doneaza si tu

Campionii
nostri

Numar
campioni
3

Andreea Melina , din echipa Educația la sat

Alerg pentru sustinerea educatiei in zona rurala, pentru copiii vulnerabili care au extrem de multa nevoie de ajutor si suport. Accesul lor la educatie de calitate e foarte redus, ceea ce impacteaza direct calitatea vietii pe care o vor avea ca adulti. Cunosc proiectul inca de la inceput si mi-e drag pentru ca ma indentific cu valorile si principiile pe care organizatia "Educatia la sat" le are. Cel mai mic ajutor din partea voastra inseamna foarte mult pentru ei.

Suma stransa: 426 lei


SUSTINE-L SI TU

Sîrbu Ancuta , din echipa Educația la sat

Educația copiilor este cea mai urgenta prioritate din tara asta. Inainte să investim in orice, cred că trebuie să investim in cei care vor duce sau nu, mai departe munca noastră. Copiii de la sat au nevoie de servicii de educație mai bună, adaptate nevoilor si timpului in care traiesc. Copiii vulnerabili trebuie sustinuți, altfel ei nu reusesc să termine nici măcar școala gimnazială, riscul abandonului școlar este in creștere la fel ca analfabetismul funcțional. Alerg pentru educația copiilor din satul Coșteiu. Toți copiii au nevoie de o educație de calitate și drepturi egale.

Suma stransa: 400 lei


SUSTINE-L SI TU

Lelia Samson , din echipa Educația la sat

Și copiii defavorizați au nevoie și dreptul la educație! Dacă creștem nivelul de educație, putem schimba destine, viitorul și chiar societatea :) Cel mai mult au nevoie de ajutor în educație copiii din școlile de la sat, unde rata analfabetismul și a abandonului școlar e mare.

Haideți să îi ajutăm pe acești copii, să le schimbăm măcar puțin destinul! O facem pentru viitorul lor și al nostru, al tuturor.

Chiar dacă nu alergi, poți susține proiectul și pe acești copii! Spune-le prietenilor, distribuie postarea, contribuie şi tu cu orice sumă. Orice ajutor e binevenit!

Suma stransa: 100 lei


SUSTINE-L SI TU

Donatii directe

Laurentiu Georgescu 50 RON  
Previous Next