|   Inscriere 

Asociația OncoHelp – Excelența în radioterapie – precizie, eficiență și siguranță pentru pacientul oncologic!

Suma
stransa
1,355RON
Target
proiect
94,080RON
Procentaj
din proiect
1.4%
Numar
donatii
16

În cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp funcționează Laboratorul de Radioterapie Onco-Help, care dispune la ora actuală de 2 buncăre dotate cu acceleratoare de ultimă generație.
Capacitatea de a polariza cazuri dificile într-un cadru multidisciplinar, a ridicat statutul instituție la gradul de excelentă în acest domeniu, fapt care aduce cu sine necesitatea de a dezvolta serviciile medicale și conexe, prin extinderea Laboratorului de Radioterapie OncoHelp.

Asociația OncoHelp dorește ca prin participarea la cursa Timotion VII (2021) să adune banii necesari pentru achiziționarea unui sistem pentru poziționarea corecta a pacientilor pe întreaga durată a efectuării tratamentului prin radioterapie. Sistemul va permite realizarea cu maximă acu-ratețe a tratamenului evitându-se probabilitatea unor erori de poziționare.

Centrul de Oncologie OncoHelp, cel mai mare furnizor de servicii medicale oncologice din partea de Vest a României, tratează un număr mare de pacienți bolnavi de cancer din județul Timiș și din județele Caraș – Severin, Arad, Hunedoara, Mehedinți si Gorj, iar numărul acestora fiind în per-manentă creștere. În prezent, în cadrul Laboratorului de Radioterapie OncoHelp sunt tratați, folo-sind cele 2 acceleratoare, un număr mediu de 125 de pacienți pe zi. Pe lângă aceștia, alți aproximativ 50 de pacienți sunt consultați zilnic în regim ambulator. Dorim ca prin achiziționarea sis-temului pentru poziționarea pacientului pe durata efectuării tratamentului prin radioterapie cu banii strânși ca urmare a participării la cursa Timotion 2021, să creștem capacitatea de tratament în cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp.

DURATA: Iunie –Decembrie 2021 (7 luni)

CINE SUNTEM ȘI CE FACEM?

Asociația OncoHelp este o organizație non – guvernamentală care furnizează servicii medicale pentru bolnavii de cancer. Fiind o asociație non-profit, obiectivul principal al Asociației OncoHelp este reprezentat de strângerea fondurilor pentru dezvoltarea serviciilor medicale oncologice necesare în diagnosticarea și tratarea pacientilor bolnavi de cancer.

Pornind de la convingerea membrilor fondatori că accesul la sănătate trebuie să fie asigurat tuturor, indiferent de situația materială și socială a fiecăruia, încă de la început s-a încercat dezvoltarea unei instituții medicale care să combine avantajele unei organizări de calitate superioară, în sistem privat, cu accesibilitatea largă generată de sistemul public de sănătate. Asociația OncoHelp colaborează cu Ministerul Sănătății și Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a susține necondiționat pacienții cu afecțiuni oncologice din România, și este membră a Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România (FABC).

Construit în perioada 2005 – 2009, Centrul de Oncologie OncoHelp reprezintă primul proiect al Asociației OncoHelp, realizat cu ajutorul sponsorilor și al comunității. A fost gândit ca fiind o alternativă la sistemul medical de stat, permițând tuturor pacienților asigurați accesul la servicii medi-cale de calitate în cadrul unui spital din afara sistemului public de sănătate. În 2020 Centrul de Oncologie OncoHelp are în structură un total de 161 de paturi – din care 132 de paturi pentru spitalizare continuă și 29 de paturi pentru spitalizare de zi, în timp ce peste 225 de angajați și colaboratori asigură funcționarea, la foc continuu, a activității.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CE ESTE NEVOIE DE ACEST PROIECT?

În cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp funcționează Laboratorul de Radioterapie Onco-Help, care dispune la ora actuală de 2 buncăre pentru radioterapie dotate cu acceleratoare de ul-timă generație Varian.
Capacitatea de a polariza cazuri dificile într-un cadru multidiciplinar, a ridicat statutul instituție la gradul de excelentă în acest domeniu, fapt care aduce cu sine necesitatea de a dezvolta serviciile medicale și conexe prin extinderea Laboratorului de Radioterapie OncoHelp.

Extinderea Laboratorului de Radioterapie OncoHelp reprezintă unul din proiectele ambițioase ale Asociației OncoHelp, și este prevăzută a fi realizată în 2 etape:

1. Prima etapă a acestui proiect s-a materializat prin construirea și inaugurarea la începutul lunii decembrie 2020 a unei clădiri noi care adapostește Ambulatoriul de Radioterapie OncoHelp, clădire structurată pe 4 nivele având cu o suprafață utilă totală de peste 2.000 mp.

2. A doua etapă a acestui proiect vizează construcția a 2 buncăre noi, pentru care a fost obținut certificatul de urbanism și a fost demarată procedura pentru obținerea autorizației de construcție. Aceste buncăre vor fi dotate cu aparatură VARIAN (USA) de ultimă gen-erație. Ne propunem achiziționarea de acceleratoare Halcyon și TrueBeam, cele mai noi și mai performante echipamente de radioterapie existente în acest moment.

Asociația OncoHelp dorește – ca prin participarea la cursa Timoțion VII (2021) să adune banii necesari pentru achiziționare unui sistem pentru poziționarea pacientilor pe durata efectuării tratamentului prin radioterapie. Pe lângă suma pe care ne-am propus s-o adumăn în cadrul com-petiției sportive, vom asigura din fonduri proprii diferența până la prețul de achiziție. Acest sistem va face parte din dotarea celor două noi buncăre, fiind adaptat acceleratoarelor care urmează a fi achiziționate.

Sistemul va permite poziționarea corectă și reproductibilă a pacienților pe toată durata tratamenului de radioterapie. Va fi astfel redusă probabilitatea unor erori de poziționare, îmbunătățindu-se semnificativ condițiile în care va fi realizat tratamentul.

Astfel, Laboratorul de Radioterapie OncoHelp va deveni primul centru de radioterapie din România dotat cu 4 acceleratoare moderne, putând astfel asigura cel mai eficient și precis trata-ment prin radioterapie unui număr din ce în ce mai mare de pacienți, iar acest fapt se traduce printr-un timp de răspuns diminuat în raport cu cererea crescută venită din partea pacienților on-cologici, amânarea începerii tratamentului pentru o boală oncologică însemnând șanse reduse de supraviețuire.

CE VOM FACE PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE UN SUCCES?

Asociația OncoHelp a participat pentru prima oară la cursa Timotion V în anul 2019 – când și-a propus achiziționarea a 15 seturi de mobilier de spital. Grație contribuției comunității, a celor 5 ambasadori, 9 campioni și a celor 720 de donatori, Asociația OncoHelp a reușit achiziționarea a 18 seturi de mobilier de spital – cu 3 seturi mai multe decât propunerea inițială.

Mai mult, în toamna anului 2019 s-a realizat înlocuirea a inca 54 de seturi de mobilier, achiziția efectuându-se din fondurile proprii ale Asociației OncoHelp. Sfârșitul anului 2020 a marcat fina-lizarea proiectului de schimbare a întregului mobilier din spital . În consecință – în continuarea proiectului demarat în anul 2019, prin participarea la Timotion V – toate paturile și noptierele alo-cate spitalizării continue din secțiile de oncologie medicală, hematologie, radioterapie și îngrijiri paliative ale Centului de Oncologie OncoHelp sunt noi și echipate cu saltele cu protecție imper-meabilă.

Fiind o organizație non-profit și bazându-se pe sprijinul comunitații, Asociația OncoHelp a înțeles să vadă dincolo de nevoile sale și a venit în sprijinul altor instituții care au nevoie de ajutor. Astfel, o parte din mobilierul înlocuit în cadrul Centului de Oncologie OncoHelp și aflat într-o stare bună de funcționare, a fost donat către două spitale: Spitalul Orășenesc Deta și Spitalul “Dr. Karl Diel’’ din Jimbolia.

***
În anul 2020, Asociația OncoHelp a participat la cursa Timotion VI cu proiectul “Oxigenul este viață pentru pacienții OncoHelp!”, pentru a aduna fondurile necesare realizării rețelei de oxigen medicinal în noua aripă a Centrului de Oncologie OncoHelp. Cu toate că în anul 2020 cea de-a șasea ediție a cursei Timotion a avut loc într-un format nou, adaptat situației existente, Asociația OncoHelp din Timișoara a participat la cursa Timotion 2020, unde grație implicării comunității, suma adunată a fost de 39.690 lei. Cu acești bani, Asociația OncoHelp a realizat achiziția și ex-ecuția parțială a rețelei de oxigen medicinal – restul cheltuielilor pentru finalizarea rețelei fiind acoperite din fondurile proprii ale Asociației OncoHelp.

La succesul adunării fondurilor pentru acest proiect au contribuit campionii care ne-au fost alături, cei 156 de donatori, și reprezentanții presei – care ne-au sprijinit în activitatea de promovare. La fel ca în 2019, suntem profund impresionați de răspunsul comunității la apelul nos-tru, și dorim să le mulțumim tuturor celor care au contribuit la succesul acestui proiect. În același timp, dorim să îi asigurăm că vom continua să căutăm noi oportunități de dezvoltare și noi proiec-te, toate în beneficiul pacienților care ni se adresează.

***
Dorim ca în anul 2021 să participăm la cursa Timotion VII (2021) cu scopul de a aduna banii necesari pentru achiziționarea unui sistem pentru poziționarea pacienților pe durata efectuării tratamentului prin radioterapie – urmând ca diferența să fie acoperită din fondurile proprii ale Asociației OncoHelp. Acest sistem este constituit din următoarele elemente componente:

• Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona capului și a gâtului
• Suport pentru zona capului și a gâtului
• Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona sânilor și a plămânilor
• Suport detașabil pentru poziționare
• Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona picioarelor
• Suport de poziționare pentru zona picioarelor
• Bare de localizare

Acest sistem va face parte din dotarea celor două noi buncăre care urmeaza sa fie construite, fiind adaptat aparatelor VARIAN care urmează a fi achiziționate.

Sistemul va permite poziționarea corectă și reproductibilă a pacienților pe toaăa durata tratamenului de radioterapie. Va fi astfel redusă probabilitatea unor erori de poziționare, îmbunătațindu-se semnificativ condițiile în care va fi realizat tratamentul.

La fel ca în anii anteriori, dorim să încurajăm un mod de viață sănătos – aceasta fiind unul din mesajele pe care le transmitem cu putere pacienților noștri și familiilor lor. Prin sport și prin ur-marea unei diete echilibrate cresc șansele de a ne păstra sănătatea, prevenția fiind de cele mai multe ori arma cea mai de preț în lupta cu această cumplită maladie.

În același timp, dorim ca acest proiect să fie realizat printr-o puternică implicare a comunității. Crearea unei comunități puternice și responsabile în jurul Asociației OncoHelp este modalitatea prin care vom reuși să oferim semenilor aflați în suferință servicii medicale de calitate superioară, dar și sprijin, suport și compasiune.

La fel ca la edițiile anterioare, vom acorda o importanță ridicată activităților de comunicare și promovare atât asupra participării Asociației OncoHelp la cursa Timotion VII – 2021, asupra evo-luției implementarii proiectului, dar și asupra felului în care au fost cheltuiți banii adunați din donații. Dată fiind situația epidemiologică actuală vom asigura desfășurarea activităților proiec-tului în condițiile de siguranță necesare: vom realiza comunicarea cu publicul larg, cu presa și cu partenerii noștri tradiționali folosind în special mijloacele electronice, vom încuraja participarea alergătorilor la cursa propriu – zisă cu repectarea tuturor măsurilor de protecție și de distanțare impuse de pandemie.

 

 

 

 

 

 

CE REZULTATE PROMITEM?

Prin participarea la Timotion VII, dorim achiziționarea a unui sistem pentru poziționarea corectă a pacienților pe durata efectuării tratamentului prin radioterapie. Acest sistem este constituit din următoarele elemente componente:

• Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona capului și a gâtului
• Suport pentru zona capului și a gâtului
• Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona sânilor și a plămânilor
• Suport detașabil pentru poziționare
• Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona picioarelor
• Suport de poziționare pentru zona picioarelor
• Bare de poziționare

Prin utilarea acceleratoarelor cu acest sistem de poziționare, vom oferi acuratețe tratamentului prin radiații, pacientul fiind adus în poziția de tratament corectă perfect reproductibilă în toate zilele de iradiere.. Dispozitivele din cadrul acestui sistem sunt parte integrantă a tehnologiei de poziționare alături de sistemele de manipulare a imaginii. Radioterapia este un tip de tratament țintit al tumorilor cancerigene, în scop curativ sau paliativ prin care țesutul tumoral este distrus cu ajutorul fotonilor de energie înaltă. Acest tratament este unul de bază în tratarea diferitelor tipuri de cancer și presupune o bună colaborare interdisciplinară între medicul oncolog, medicul radio-terapeut, fizicianul medical.

Vom fi astfel capabili să oferim condiții ideale pentru poziționarea corecta a pacienților în timpul radioterapiei și totodată, vom fi capabili să creștem capacitatea de a oferi acest serviciu pacienților bolnavi de cancer pentru care fiecare zi de amânare a tratamentului, scade sanșa de a învinge boa-la.

CE VA SCHIMBA ACEST PROIECT ÎN COMUNITATEA TA?

La ora actuală, Centrul de Oncologie OncoHelp tratează un număr mare de pacienți oncologici, nu doar din județul Timiș, ci și din județele Caraș – Severin, Arad, Hunedoara, Mehedinți, Gorj, iar numărul celor care se adresează Centrului este în pemanentă creștere. În prezent, în cadrul La-boratorului de Radioterapie OncoHelp sunt tratați, folosind cele cele 2 acceleratoare, un număr mediu de 125 de pacienți pe zi. Pe lângă aceștia, alți aproximativ 50 de pacienți sunt consultați zilnic în regim ambulator. Dorim ca prin achiziționarea sistemului pentru poziționarea pacientilor pe durata efectuării tratamentului prin radioterapie cu banii strânși ca urmare a participării la cursa Timotion 2021 să creștem capacitatea de tratament a pacienților în cadrul Centrului de Oncologie OncoHelp.

Încă de la înființarea Asociației OncoHelp am încercat să dezvoltăm o instituție care să combine avantajele unei organizări net superioare intr-un cadru din afara sistemului public de sanatate, pas-trând însa accesibilitatea și avantajele oferite de acest din urmă sistem. Una din convingerile no-astre a fost și este aceea că accesul la sănătate trebuie să fie asigurat tuturor pacientilor, dincolo de situația materială sau socială a fiecăruia. Centrul de Oncologie OncoHelp este un proiect medical destinat tuturor bolnavilor de cancer din România, fapt întărit și de colaborarea cu Casa Județeana de Asigurări de Sănătate Timiș. Experiența de peste 15 ani în oncologia medicală ne-a ajutat să ne adaptăm în permanență serviciile în funcție de nevoile pacienților noștri, devenind astfel un centru de referința în zona de Vest a țării.

In același timp, vedem mai departe de obiectivul principal al acestui proiect și ne dorim să promovăm prevenția în sănătate încurajând semenii noștri să incluăa sportul în rutina zilnică, ca bază a unui stil de viață sănătos. Totodată, prin acest proiect ne dorim să mobilizăm oamenii su-fletiști, preocupați de binele semenilor aflați în suferință. Credem cu tărie că doar prin crearea unei comunități puternice și responsabile în jurul Asociației OncoHelp vom putea atrage atenția asupra situației bolnavilor de cancer și vom putea astfel stimula dezvoltarea unor programe de prevenție cu un puternic impact asupra societății.

ALTE ORGANIZAȚII, INSTITUȚII, GRUPURI CARE NE VOR SPRIJINI ÎN PROIECT

Ne vom baza pe sprijinul următoarelor grupuri de parteneri:

• Reprezentanții presei locale și regionale – care au fost mereu alături de Asociația Onco-Help, susținând în permanență cauzele și evenimentele de caritate pe care aceasta le-a promovat

• Partenerii tradiționali ai Asociației OncoHelp – cei care au contribuit și la alte proiecte derulate de către Asociația OncoHelp, și care sunt în continuare alături de Asociația On-coHelp

• Noi parteneri pe care îi invităm să ni se alăture – care vor afla despre proiectul nostru pre-cum și despre participarea la cursa Timotion în urma activităților de promovare pe care le vom realiza

OBIECTIVUL DE STRANGERE DE FONDURI PRIN TIMOTION

Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona capului și a gâtului: 23258 lei

Supor pentru zona capului și a gâtului: 2059 lei

Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona zânilor și a plămânilor: 39449 lei

Suport detașabil pentru poziționare: 4459 lei

Dispozitiv de fixare a pacientului pentru tratament în zona picioarelor: 2307 lei

Suport de poziționare pentru zona picioarelor: 1723 lei

Bare de poziționare: 5145 lei

Cost operare și administrare Timotion: 15680 lei

TOTAL: 94080 lei


Doneaza si tu!


Campionii
nostri

Numar
campioni
5

Daniela Tiutiu , din echipa #impreuna

Ma numesc Tiutiu Nicoleta Daniela, motivul pentru care ma înscriu la aceasta cursa este pentru ca îmi pasa, vreau sa fac parte dintr-o comunitate căreia ii pasa la rândul ei, susține și sprijină tineretul, o viata sănătoasă si sportul! Pentru ca împreună suntem mai buni, împreună dezvoltam și devenim puternici! Haideți sa sprijinim faptele bune, sa fim alături, sa dăruim zâmbete în toată vâltoarea asta de nemulțumiri și restricții!

Suma stransa: 0 lei


SUSTINE-L SI TU

Jurcone Orlando , din echipa Atlas

Unele curse le putem câștiga doar împreună. In cazul afecțiunilor oncologice aparatura de ultimă generație poate însemna șansa la viață. Cu puțin putem oferi speranță si siguranță miilor de bolnavi. Donează și tu!

Suma stransa: 100 lei


SUSTINE-L SI TU

TURI ELISABETA , din echipa Vitesco

Sustin proiectul:
Asociatia OncoHelp: Excelența în radioterapie – precizie, eficiență și siguranță pentru pacientul oncologic!
Obiectivul de strangere de fonduri : 1000 lei
Motiv:
Orice boala se poate vindeca daca suntem pozitivi si abordam viata cu bucurie si cu iubire!
Distanta pentru care am alergat pana acum a fost de 2-3 km. Acum am ales 5 km!
Important este sa indraznim sa visam, astfel visele vor deveni realitate!

Suma stransa: 170 lei


SUSTINE-L SI TU

Ady Emanuel Radu , din echipa Asociația ASN

Aleg sa susțin această cauză deoacere știu cât înseamnă să ai nevoie de un ajutor lângă tine

Suma stransa: 0 lei


SUSTINE-L SI TU

Alexandra Bujor , din echipa Atlas

Alergam pentru adevaratii campioni - cei care se lupta pentru viata lor si pentru cei care ii sprijina pe acest traseu - asociatia OncoHelp ❤️

Suma stransa: 500 lei


SUSTINE-L SI TU

Donatii directe

Prisacariu Raul 25 RON Salut! 
Maria Goghez 150 RON Donatie 
Anonim 200 RON Este nevoie de un centru cat mai dezvoltat pentru aceste afectiuni, cu care, din păcate, tot mai multă lume se confrunta. Mult succes! 
Anonim 100 RON Sprijin OncoHelp 
Iulua Caldararu 50 RON Succes MAXIM in lupta cu o boală, care treptat poate fi chiar eradicată! 
Previous Next